ضد سرخوردن

تیک آف کردن چرخ ماشین  برای خروج از پارکینگ به علت لغزنده بودن سطح رمپ یا شیب غیر اصولی و زیاد معمولا موضوعی آزار دهنده است.با نصب صفحه ضد لغزنده در رمپ پارکینگ به سادگی می توان از لغزندگی سطح شیبدار پارکینگ جلوگیری نمود. مکان های دیگر مانند؛ نمایشگاههای اتومییل

IMG_20160410_225606          AntiSlip02       IMG_20170126_135602        IMG_20170126_135538